مراسم روز یادبود در آمریکا

04 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز يادبود سربازان فرصت مناسبی است برای سربازان از جنگ برگشته آمريکايی تا به گذشته و جنگی فکر کنند که برای نخستين بار در تاريخ اين کشور بين ملت آمريکا شکافی عميق بوجود آورده بود. آنها همچنين در اين روز به سربازانی فکر می‌کنند که برای جنگيدن به ويتنام رفتند و به وطن خود باز نگشتند.