نگاهی به چند انتخابات که در آمریکا با چالش هایی همراه بوده است

19 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همواره با شرکت شهروندان و در نهایت صلح و آرامش انجام می شود ولی این کشور شاهد انتخاباتی نیز بوده که به موضوع بحث و جدل بدل شده اند.