پدر و مادر بانوی اول آمریکا بدون لطف خاصی، مثل دیگران شهروند جدید آمریکا شدند

19 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

والدین «ملانیا ترامپ» بانوی نخست آمریکا به عنوان شهروندان جدید آمریکا سوگند خوردند. «ویکتور» و «آمالیا کناوس» روز پنجشنبه در شهر نیویورک در مراسم شهروندی ایالات متحده شرکت کردند.