تجمع گروهی از حامیان سازمان مجاهدین خلق در نیویورک، مقابل محل نشست سازمان ملل

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز با آغاز هفتاد ویکمین دور مجمع عمومی ملل متحد تجمعی با حضور صدها تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در برابر ساختمان این نهاد بین‌المللی در نیویورک برگزار شد. گزارش فرهاد پولادی