مهران قندهاری، شناگر ایران در المپیک ویژه

06 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهران قندهاری شناگر کاروان المپیک ویژه ایران به معرفی خود و گفتگو درباره بخت کسب مدال نمایندگان ایران در این مسابقات پرداخت.