گفتگو با مهدی صرام، کارشناس انرژی هسته ای

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی صرام کارشناس انرژی هسته ای و مقام پیشین سازمان انرژی اتمی در ایران، دستور حسن روحانی به سازمان انرژی اتمی برای طراحی موتورهای اتمی قابل استفاده در ناوگان دریائی ایران را حرکتی سیاسی می داند که بیشتر با روی کارآمدن دولت آتی آمریکا ارتباط دارد.