مهدی یحیی نژاد: شبکه های اجتماعی برای گروه افراطی امن تر است

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ارتباط با عزم دولت آمریکا در مبارزه با افراط گرایی در فضای مجازی که اخیرا توسط رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم مطرح شده، صدای آمریکا با مهدی یحیی نژاد کارشناس مسایل اینترنتی گفت وگویی داشت