تحلیل رستم پور از جام تختی ۱۳۹۴

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی رستم پور، کارشناس کشتی با ارزیابی ۳۶مین دوره مسابقات کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی، به پرسشهای علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.