نگرانی ها از کاهش دما و اسیدی شدن دریای مدیترانه

02 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش سریع دما و میزان اسیدی تر شدن؛ دریای مدیترانه نه تنها ادامه حیات برخی از موجودات را به خطر انداخته؛ بلکه حتی ممکن است برخی از گونه ها منقرض شوند.