حقایقی جدید درباره گسترش بیماری جذام در دنیا با مطالعه یک اسکلت از قرون وسطی

04 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مطالعه یک اسکلت، که قدمت آن به دوران قرون وسطی باز می گردد، پرده از معمای نحوه گسترش بیماری جذام در دنیا برداشته است. باستان شناسان بریتانیایی، در حفاری گورستانی در اطراف قدیمی ترین بیمارستان آن کشور، در وینچستر این اسکلت را یافته اند. گزارش شیده رضایی