وقت سفر ندارید، یوگا تمرین کنید تا ضمن شادابی، از بیماری پیشگیری کنید

14 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این هفته نتیجه دو تحقیق مستقل در حوزه سلامت و بهداشت خانواده نشان داده که اگر فرصت مرخصی و سفر تابستانی ندارید تمرین های یوگا با کاستن از تنش های روانی، نقش مهمی در شادابی روح و پیشگیری از بیماری ایفا می کند