آمریکایی ها در جستجوی خدمات درمانی ارزانتر به گردشگری پزشکی روی آورده اند

27 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج یک بررسی جدید توسط شرکت اعتباری ویزا و آکسفورد اقتصادی نشان می دهد که مردم آمریکا در جستجوی خدمات درمانی ارزانتر، به گردشگری پزشکی روی آورده اند. گزارش شیده رضایی