هوش مصنوعی این بار در خدمت متخصصان قلب

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فناوری هوش مصنوعی بار دیگر به کمک پزشکان آمده است. متخصصان قلب اکنون می توانند با قلب دیجیتالی که شبیه سازی شده قلب بیمار است پیش بینی کنند که آیا ضربان ساز می تواند مانع از ایست قلبی بیمار شود.