مدیریت بحران و شایعات مربوط به زلزله

24 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از وقوع زلزله در کرمانشاه و چند استان دیگر ایران، نگرانی‌ها نسبت به وقوع زلزله از جمله در تهران بالا گرفته است. از طرفی رواج شایعات به ویژه شایعات تلگرامی به این نگرانی‌ها دامن زده تا جایی که کار به تکذیب مقامات رسمی کشیده است. آیا نگران وقوع زلزله در محل سکونتتان هستید؟