مدیران اجرایی و تابعیت مضاعف

21 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما دو تابعیتی بودن مدیران دولتی تاثیری بر نحوه مدیریت آنان دارد؟ قانون می گوید مدیران اجرایی کشور باید ایرانی باشند، ولی هیچ قانونی وجود ندارد که ایرانی با تابعیت مضاعف نتواند رئیس اجرایی شود. برای نمونه خاوری؛ آیا اتهامات خاوری ناشی از تابعیت دوگانه اوست؟