مدیر تحقیقات خاورمیانه عفو بین‌الملل: در سرکوب اعتراضات ایران از گلوله‌های جنگی استفاده شده است

25 آذر 1398