مدیر برنامه خاورمیانه شورای آتلانتیک: با وجود مرگ بغدادی، داعش هنوز تهدیدی بزرگ علیه مردم دنیا است

07 آبان 1398