مدرن کردن کتابخانه های کنیا و گشتی در یک کتابخانه پر از گربه

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش برای مدرن کردن کتابخانه های کنیا، قدیمی ترین کتابخانه دنیا ،کتابخانه ای برای عاشقان گربه و موزه کتاب گرجستان