مذاکرات بی نتیجه ماند؛ ادامه غنی سازی ایران

01 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز بعد از اعلام بی نتیجه بودن مذاکرات بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران، نماینده جمهوری اسلامی در این آژانس اعلام کرد ایران غنی سازی اورانیوم را حتی برای یک لحظه متوقف نخواهد کرد. پیشتر رییس هیات مذاکره کننده آژانس با ایران گفته بود «اختلافات بین دو طرف باقیست» اما امروز علی اصغر سلطانیه گفت مذاکرات با آزانس رو به جلو بوده است. گزارش آرش سیگارچی: