مذاکرات گرمايش زمين در لهستان

11 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامهایی از 192 کشور از یازدهم تا بیست و دوم نوامبر در جلسه ای در ورشو، پایتخت لهستان بدنبال رسیدن به معاهده ای در سازمان ملل متحد بودند تا بتوانند آن را جایگزین پیمان کیوتو کنند. انتظار می رفت این مذاکرات منجر به تدوین پیمان جدیدی تا سال 2015 شود.