مذاکرات ایران با گروه پنج بعلاوه یک

16 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین روز گفتگوهای کارشناسان ایران و قدرتهای بزرگ در نیویورک در حاشیه کنفرانس مقدماتی بازنگری پیمان عدم تولید و گسترش تسلیحات اتمی انجام خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز آمادگی واشنگتن برای «تدوین توافقنامه نهائی» گفت، واشنگتن معتقد است، «تا تابستان» می توان به این توافق دست یافت. گزارش از یگانه ارسباران.