مذاکرات اتمی بدون نتيجه پايان يافت

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس ژنو بدنبال سه روز گفتگوی جمهوری اسلامی ايران و گروه 5 بعلاوه یک بر سر برنامه هسته ای جنجال برانگیز تهران بدون توافقنامه ای که بتواند مانع از ادامه برنامه هسته ای تهران و کاهش تحریم های اعمال شده بر ايران شود خاتمه یافت. گزارش از نازی پویا.