مذاکرات اتمی ایران و قدرتهای بزرگ

18 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا در لندن، بیژن فرهودی، در گفتگویی با الن ایر، سخنگوی آشنا به زبان فارسی وزارت امورخارجه آمریکا، نظرات وی را در مورد مذاکرات اتمی ایران و قدرتهای بزرگ جویا شد.