مد پائیزه - زمستانه ۲۰۱۴ ویلز لایف استایل در هند

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفتهء مد ویلز لایف استایل در هند نمایش مد پائیزه - زمستانهء ۲۰۱۴ اش را در دهلی نو برگزار کرد. این رویداد که از ۲۶ تا ۳۰ مارس برگزار شد، لباس های جدید ۵۶ طراح مد از سراسر هند را به معرض نمایش گذاشت. این نمایش مد یکی از معتبر ترین رویداد های دنیای مد در آسیای جنوبی محسوب می شود. گزارش از نازنین پایدار.