مبارزه نافرجام حکومت با اعتیاد

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر چیست؟ نبود شادی اجتماعی و محدود بودن راه‌های خوشگذرانی برای جوانان تا چه اندازه موثر است؟ آیا با دستگیری معتادان موافقید؟