مبارزه با خشونت های افراط گرایانه در آمریکا

28 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مبارزه با خشونت های افراط گرایانه در آمریکا و همچنین مبارزه با تروریسم بین المللی یکی از اولویت های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از شروع ریاست جمهوری اش در سال 2009 بوده است، مسئله ای که پس از حادثه تروریستی دوی ماراتون بوستون در یک سال پیش، گسترش بیشتری یافته است.