مبارزه با فقر در آمريکا

19 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنجاه سال پس از اقدامات پرزيدنت ليندون جانسون برای کاهش فقر در آمريکا، هنوز يک نفر از هر هفت نفر در فقر بسر می برد. جمهوريخواهان آمريکا پروژه مبارزه با فقر در آمريکا را موفق ارزيابی نمی کنند.