مبادله نفت و کالا بين ايران و روسيه

28 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اواخر سال گذشته، از تلاش های تهران و مسکو برای نهایی کردن قراردادی - که ایران بتواند در ازای تحویل نفت به روسیه، کالا و تجهیزات از آن کشور وارد کند - خبرهایی منتشر شد، که واکنش آمریکا را هم به دنبال داشت. اما به تازگی، یکی از مقام های ایرانی از «دشوار بودن» امضای چنین قراردادی صحبت کرده است. گزارش از بابک گرجی.