مایکل پریجنت: بعید نمی‌دانم نام قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس به فهرست اهداف نظامی اضافه شود

10 دی 1398