مایک پمپئو در قزاقستان خواستار هوشیاری کشورهای آسیای میانه نسبت به نفوذ چین و روسیه شد

13 بهمن 1398