روز جهانی کارگر در کشورهای جهان: از اعتراض به کمی دستمزد تا سرکوب و بازداشت

11 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، سه شنبه کارگران و فعالان کارگری در سراسر جهان با برگزاری مراسم و راهپيمايی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و خواستار بهبود قوانين کارگری، افزايش سطح دستمزدها، ايجاد شغل و پايان سرکوب اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری شدند.