تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات: حفظ توافق مهم نیست، هدف ایران غیر هسته‌ای باشد

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مایکل لیپین خبرنگار صدای آمریکا با مکس سینگر، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی بگین - سادات گفتگو کرده است.