دستاورد | برنامه جدید مکس امینی از ایرانیان موفق در آمریکا - این هفته: الکس مهر

07 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


هر سه شنبه ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران، دو بعد از ظهر به وقت واشنگتن