دستاورد | برنامه جدید مکس امینی از ایرانیان موفق در آمریکا، این هفته: علی رضاپور

12 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


دستاورد | برنامه جدید مکس امینی از ایرانیان موفق در آمریکا
این هفته: علی رضاپور
هر سه شنبه ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران، یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن