معاون مدیرکل وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای خاورنزدیک: ایران کلیدی‌ترین نیروی مخرب در لبنان و عراق است

14 آذر 1398