اعزام کشتی بیمارستانی برای کمک به پناهندگان

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیم متیس وزیر دفاع آمریکا می گوید، پنتاگون تصمیم دارد یک کشتی بیمارستانی را برای کمک به کلمبیا اعزام کند. ادامه بحران اقتصادی در ونزوئلا به پناهندگی صد ها هزار نفر به کشورهای همسایه از جمله به کلمبیا شده و فشار زیادی به نظام بهداشتی و داروئی کشورهای پذیرای مهاجران وارد کرده است.