اولین سفر وزیر دفاع آمریکا به اروپا؛ رویکرد آمریکا برای مقابله با داعش متحول می شود

26 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیم متیس وزیر دفاع آمریکا امروز در نخستین سفر اروپایی در چارچوب نشست ناتو در بروکسل و کنفرانس امنیتی مونیخ با وزرای چندین کشور اروپایی دیدار میکند. این سفر همزمان با انتظار اعزام چندین هزار نیروی اضافی به افغانستان و دگرگونی استراتژی آمریکا برای رویکرد شدیدتر مقابله با داعش صورت میگیرد.