وزیر دفاع آمریکا: در تعهدمان نسبت به دفاع از امنیت کره جنوبی تردید نباید کرد

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر دفاع آمریکا در سئول بر پایبندی ایالات متحده به دفاع از امنیت کره جنوبی تاکید کرد. جیم متیس تعهد آمریکا به کره جنوبی را آهنین خواند.