وزیر دفاع آمریکا: در تعهدمان نسبت به دفاع از امنیت کره جنوبی تردید نباید کرد

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر دفاع آمریکا در سئول بر پایبندی ایالات متحده به دفاع از امنیت کره جنوبی تاکید کرد. جیم متیس تعهد آمریکا به کره جنوبی را آهنین خواند.