وزیر دفاع آمریکا اهداف استراتژی جدید نظامی در افغانستان را تشریح کرد

05 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیم میتس، وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در کابل گفت، هدف از راهبرد جدید آمریکا در افغانستان "شکستن بن بست کنونی در جنگ داخلی افغانستان است. گزارش هوشمند میرفخرائی