متیو برادسکی: رژیم ایران اقتصاد را برای مدتی طولانی بد مدیریت کرده است

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نقش ایران، روسیه، و دولت بشار اسد در بازسازی سوریه، کانون بحث های نشستی کارشناسی بود که در «اندیشکده هادسن» برگزار شد. متیو برادسکی، تحلیلگر ارشد از گروه مطالعات امنیتی در حاشیه نشست، با صدای آمریکا گفتگو کرد.