مسیح علینژاد: هنوز عده ای به خاطر حضور در شاه عبدالعظیم و تجمع احترام به رضا شاه در بازداشت هستند

07 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، گزارشها از آزاد شدن مریم شریعتمداری از دختران خیابان انقلاب که در جریان پی گیری وضعیت پیکر کشف شده منتسب به رضاشاه پهلوی بازداشت شده بود حکایت دارد. گزارش مسیح علینژاد