ماشین هفته ۷۱۲ – یک شاسی بلند سوکسه دار!

27 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به «ب-ام-و ۷۴۵ –ئی»۲۰۲۰، توصیه هایی در مورد رسیدگی به موقع به خودرو، گزارشی در مورد راحتی هنگام مسافرت با ماشین و بررسی سوبارو «آوت بک» ۲۰۲۰