ماشین هفته ۷۱۰ – خانه های متحرک شیک و مدل بالا

13 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به لینکلن «کرس-ایر» ۲۰۲۰، توصیه هایی در مورد میدان دید خودروها، گزارشی در مورد خانه های متحرک شیک و مدل بالا و بررسی نیسان «ورسا» ۲۰۲۰