ماشین هفته ۷۰۸ – یک ماشین کوپه با ترکیب لوکس بودن و سرعت

29 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نگاهی به لکزس «آر-سی-اف» ۲۰۲۰، توصیه هایی در مورد مراقبت از فن آوری های جدید در ماشین، گزارشی در مورد استفاده از انرژی سبز در حمل و نقل عمومی و بررسی آئودی «کیو۸» ۲۰۱۹