ماشین هفته ۷۰۷ – ماشین های کلاس «ای» مرسدس بنز

01 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به رنجرور «پی- ۴۰۰ - ئی» ۲۰۲۰، توصیه هایی در مورد تعمیر اتومبیل، گزارشی در مورد ماشین های نادر کلاسیک و بررسی ماشین های کلاس «ای» مرسدس بنز.