ماشین هفته ۷۰۴ – ماشین های دست دوم گواهی شده

03 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقایسه چند وانت بار میانقامت، توصیه هایی ضروری برای تعمیر ماشین، گزارشی در مورد ماشین های دست دوم گواهی شده و بررسی لینکلن «ایویه تور» جدید.