ماشین هفته ۷۰۳ – یک ماشین روزمره با کارآیی زیاد

26 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی ب. ام. و. «ام – ۸۵۰ - آی»، معرفی چند ابزار ضروری برای تعمیر ماشین، گزارشی در مورد شهری پیشتاز در استفاده از سوخت جایگزین و بررسی «مزدا-۳» جدید