ماشین هفته ۷۰۱ – یک پورشه با پنجاه سال کار مهندسی

05 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی پورشه ۹۱۱ جدید، توصیه هایی در مورد ترمز دستی، گزارشی در مورد رانندگی بدون عصبانیت در بزرگراه و بررسی فورد «اکسپلورر» خانوادگی