ماشین هفته ۶۵۲ – یک خودروی الکتریکی جذاب و پر تحرک

21 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی هیوندای «کنا الکتریک»، توصیه هایی در مورد فعال نگهداشتن ماشین های الکتریکی، گزارشی در مورد سفر با حیوانات خانگی و بررسی هوندا «پاسپورت» مدرن.