ماشین هفته - ۶۵۰

30 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بررسی کیا «کی-۹۰۰» جدید ، توصیه هایی در مورد تعویض کفپوش ماشین، گزارشی در مورد دو موتور هوندای کلاسیک و بررسی رنجرور «ئیووک» ۲۰۲۰